| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Představení společnosti

SPOLEČNOST MV s.r.o. - Komplexní služby v pojišťovnictví
Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

SPOLEČNOST MV s. r. o., člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, pro Vás dělá pojištění jako právnická osoba s českým kapitálem od roku 1997, kdy byla založena. Zakladatel a jednatel pracuje v tomto oboru od roku 1992 a to nejdříve jako fyzická osoba. Od roku 1993 do roku 1995 jako jednatel a společník v jedné z prvních právnických společnosti založených na českém trhu zprostředkovatelů pojištění. Od roku 1995 – 1997 opět vykonává tuto činnost jako fyzická osoba a od roku 1997 až do dnešních dnů jako právnická osoba.

Zabýváme se komplexními pojišťovacími službami a finančním poradenství. Zaměstnáváme a spolupracujeme se spolupracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti pojišťovnictví a finančním poradenstvím. Řídíme se a dodržujeme Kodex etiky Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Dle zákona jsme pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost).

Za dobu naší činnosti se nám podařilo pomoci již tisícům klientů k tomu, aby si ověřili, že pojištění má smysl a pojistitelé plní závazky vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy. Daří se nám v mnoha případech pojistné plnění z pojistné smlouvy následně vymoci, i když došlo původně k zamítnutí plnění. Možná se Vám stalo, že když jste od pojišťovny něco potřebovali - nedopadlo to dobře. S námi na tyto problémy nebudete sami. V případě Vašeho oprávněného nároku na pojistné plnění máte s námi jistotu, že k pojistnému plnění skutečně dojde. Bojíte se v tomto případě zvýšených nákladů? Naši odměnu si účtujeme pouze v případě, že s plněním uspějeme.

Co pro naše stávající a nové klienty řešíme a co umíme?

  • Vyřizujeme a hlásíme pojistné události
  • Optimalizujeme pojištění
  • Vypracováváme pojistné programy dle přání a požadavků zákazníka
  • Chceme být vašimi dlouhodobými partnery v pojištění.

Další informace podle zákona o distrubuci pojištění a zajištění § 88 zákona č. 170/2018 Sb.


Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a):

1.1. název zprostředkovatele – SPOLEČNOST MV s.r.o.

1.2. Sídlo zprostředkovatele – Molenburk 169, 679 13 Vysočany

1.3. Zprostředkovatel provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Milan Vintr, jednatel společnosti

1.4. Zprostředkovatel provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

1.4.1. VZ1 Mgr. Jan Vintr

K § 88, bodu 1), písm. b):

Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Aktuální adresa pro přímý vstup do registru je https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

K § 88, bodu 1), písm. c):

Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 603 813 603, mail: spolmv@spolmv.cz Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

K § 88, bodu 1), písm. d):

Jméno zastoupeného: SPOLEČNOST MV s.r.o.

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací zprostředkovatel jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. SPOLEČNOST MV s.r.o.

K § 88, bodu 1), písm. e):

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění a jsou uvedeny v registru pojišťovacích zprostředkovatelů.

Allianz pojišťovna, a.s. Generali Česká pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Direct pojišťovna, a.s. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Uniqa pojišťovna, a.s. Colonnade Insurance S.A., organizační složka Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Agra pojišťovna, organizační složka Slavia pojišťovna, a.s.

K § 88, bodu 1), písm. f):

SPOLEČNOST MV s.r.o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1), písm. g):

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu SPOLEČNOSTI MV s.r.o. nebo jejích vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1), písm. h):

SPOLEČNOST MV s.r.o. je odměňována provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem. Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

K § 88, bodu 1), písm. i):

SPOLEČNOST MV s.r.o. je odměňována pojišťovnou. V případě, že by měla být odměňována zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy SPOLEČNOSTI MV s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1), písm. j):

V případě, že by měl být SPOLEČNOST MV s.r.o. odměňována přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy SPOLEČNOSTÍ MV s.r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost, výslovně uvedena, a to včetně výše odměny, která může být stanovena:

Pevnou částkou, Hodinovou sazbou, provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

Ve Vysočanech dne 28. 11. 2020

SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů