| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Právní okénko

Praktické rady pro naše stávající i budoucí klienty...

40/1964 Sb. Občanský zákoník HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy

185/1991 Sb. zákon o pojišťovnictví

125/1993 Sb. vyhláška MF o pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy

61/1996 Sb. úplné znění zákona proti legalizaci výnosu z trestné činnosti

148/1998 Sb. zákon o ochraně utajovaných skutečností

168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

205/1999 Sb. vyhláška k zákonu c. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů

2002/92/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění

36/2004 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění

37/2004 Sb. zákon o pojistné smlouvě

38/2004 Sb. zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

582/2004 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

39/2004 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví

254/2004 Sb. zákon o omezení plateb v hotovosti

309/2004 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb.,

409/2004 Sb. úplné znění zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví

410/2004 Sb. úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

586/1992 Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

42/1994 Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

101/2000 Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

40/1964 Úplné znění zákona č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník

Novela zakona 168_15012 015_zrušení poplatků

SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů