| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Průmyslové pojištění

 • Pojištění živelní - základní (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla), pojištění dalších živelních rizik (záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)
 • Pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
 • Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, včetně odpovědnosti za výrobek
 • Pojištění odpovědnosti za škody provozovatele zdravotnického zařízení
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění požárního přerušení provozu
 • Pojištění strojního přerušení provozu
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění stavebně montážní na všechna rizika
 • Pojištění věcí na všechna rizika
 • Pojištění vývozních kontraktů proti komerčním rizikům
 • Pojištění kontaminovaných výrobků
 • Pojištění ekologických škod
 • Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu D&O
 • Pojištění filmů, kulturních a sportovních vystoupení, výstav
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění lodí
 • Pojištění plodin
 • Bankovní pojištěníSPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů