| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Software

MTJ Service, s.r.o. - http://www.mtj.cz/

Řízení firmy jinak, aneb proč používáme Soft-4-Sale

OVĚŘENÉ JE OVĚŘENÉ

Staňte se partnery SPOLEČNOSTI MV s.r.o. a jedinečné aplikace pojistného a finančního systému - Soft-4-Sale a rozšiřte tak síť našich partnerů. 10 roků používáme a vyvíjíme náš systém. Pro více informací a sjednání informativní schůzky nás neváhejte kontaktovat. Kontakt: spolmv@spolmv.cz nebo telefonu 603 813 603. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

V roce 1999 se SPOLEČNOST MV s.r.o. a MTJ Service, s.r.o. dohodly na víceleté úzké obchodní spolupráci, která znamenala propojení našeho pojistného modulu tak, že bude velice úzce provázaný s dalšími standardními moduly aplikace.

VSAĎTE SI NA JISTOTU

Dnes tento systém používá 3000 uživatelů u více než 500 zákazníků. Systém je základním pilířem v řízení naší společnosti na cestě k certifikaci řízení jakosti ISO 9000.

VŠE V JEDNOM

Na modul pojištění jsou ostatní moduly navěšeny tak, aby byla maximálně využita plná a neomezená funkčnost. Systém je velice vhodný pro řízení a budování obchodního týmu, který roste s vámi. Veškerou údržbu a řízení systému je možné provádět přes vzdálenou plochu z vlastní kanceláře.

ZÁKLADNÍ FUNKCE NAŠEHO SYSTÉMU

 • Modul pojištění
 • Modul zboží
 • Modul strategie
 • Modul logistika
 • Modul kontakty
 • Marketingový modul
 • Skladový modul
 • Nabídkový modul
 • Zakázkový modul
 • Ekonomický modul
 • Internetová aplikace - Klientský modul komplexní řešení správy našich klientů.

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE - VŠE V JEDNOM

 • Vysoká variabilita systému
 • Systém roste s Vámi
 • Integrace s ostatními aplikacemi
 • Množství návazných řešení
 • Vysoká odpovídající schopnost dat
 • Dokonalá provázanost všech modulů
 • Vždy aktuální informace
 • Údržba a podpora
 • Okamžitá implementace
 • Výrazná úspora nákladů na správu a vzájemnou komunikaci
1. VYSOKÁ VARIABILITA SYSTÉMU
Soft-4-Sale je systém modulový, to znamená, že jeho uživatelé mohou podle aktuální potřeby firmy skládat jednotlivé moduly a přizpůsobit systém požadavkům i specialitám provozu jejich firmy. Díky velké variabilitě a flexibilitě se ze systému Soft-4-Sale stává systém šitý na míru potřeb uživatelů.

2. SYSTÉM POROSTE S VÁMI
Systém Soft-4-Sale je připraven růst a rozvíjet se spolu s Vaší společností podle Vašich aktuálních potřeb. Poskytuje i možnost propojení na jiná externí řešení jako jsou např. ekonomické systémy, aplikace Microsoft Office, poštovní klienti, atd.

3. INTEGRACE S OSTATNÍMI APLIKACEMI
Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Soft-4-Sale ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známém a přívětivém prostředí. Data Soft-4-Sale lze snadno kopírovat, exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictvím Office.

4. MNOŽSTVÍ NÁVAZNÝCH ŘEŠENÍ
V oblasti internetu nabízí systém Soft-4-Sale množství internetových nadstaveb, které Vám pomohou s prodejem a propagací pojistných a finančních produktů na internetu. Systém dokáže naplnit internetový obchod daty, udržuje jej aktuální a zpětně zpracuje objednávky na e-shopu zadané. Help-desk slouží k rychlému a efektivnímu řešení servisních požadavků od zákazníků a portál vytvoří online evidenci obchodních dokladů pro kteréhokoliv klienta nebo obchodníka.

5. VYSOKÁ VYPOVÍDAJÍCÍ SCHOPNOST DAT
ke správnému rozhodování. Informace jednou zadané do systému budete mít vždy k dispozici, přehledně uspořádány a tam kde je očekáváte. Samozřejmostí je množství výstupů v podobě tabulek, grafů a přehledů pro porady, prezentace, analýzy, a další potřeby Vaší společnosti, obchodníků a klientů. Veškerá data jsou zvlášť archivovány a máte tak jistotu, že o žádná data Soft-4-Sale nabízející řadu funkcí a nástrojů pro kvalitní výstupy a podklady nepřijdete. Systém vám veškeré obchodní poznámky, které jste vedli Vy či vaši kolegové s obchodníky nebo klienty, eviduje a vždy Vám včas připomene kdy máte klienta nebo obchodníka kontaktovat. Veškerá data např. kontakty, záznamy sjednání, plány porad, pojistné smlouvy, pojistné události, placení pojistného atd. nebudete mít jen v kanceláři, ale i na cestách v mobilu a zkrátka všude, kde je zrovna potřebujete. Adresář firem je možný exportovat využívat i navigaci a tím ušetřit čas a peníze za cestovné. Můžete maximálně využívat vzorové dokumenty (smlouvy, plné moci, emaily, dopisy) aniž je musíte vymýšlet a stačí je jen připojit z databáze. V případě fakturace (inkasa pojistného) máte skvělou možnost vidět nejenom minulé platby, ale i platby očekávané. Nastavení fakturačního plánu je jednoduchá operace, která může být provázána na další požadavky a potřeby (zejména záznamy z jednání), úkoly a požadavky. Vždy zkrátka přesně víte, s jakým příjmem provizí můžete v příštích měsících počítat. Provize z každé smlouvy budou v systému rozděleny přesně podle Vašeho přání a Vy se již nemusíte starat, komu máte uhradit jaký podíl. Naším cílem je snadný systém pro každého, ať se již specializujete na úvěry, hypotéky, stavební spoření, majetkové pojištění, automobily, či velké korporace. Systém Vám zajistí dokonalý přehled o všech detailech smlouvy, včetně přehledu pojištěných rizik, data úhrady splátek a výši provize. Bude za Vás udržovat přehled o průběhu řešení škody, od vzniku komunikace, toku dokumentů, vyplacené zálohy až k samotnému uzavření a konečnému vyplacení škody. K údajům o škodě a dokumentaci máte přístup Vy i klient a nemusíte již tedy neustále obesílat všechny dokola. U každého klienta máte detailní přehled o celém škodném průběhu a stavu řešení škod včetně historických záznamů.

6. SYSTÉM DEFINOVATELNÝCH POLOŽEK A ČÍSELNÍKŮ
Podle svých potřeb si snadno nadefinujete vlastní nové datové položky a číselníky. Záleží jen na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem budou třídící kritéria popsána a využívána.

7. ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP
Samozřejmostí je přizpůsobení informačního systému specifickým požadavkům. Řešení pro každého obchodního partnera a zákazníka je unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům, existujícím procesům ve společnosti, apod.

8. VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACE
Uživatelé systému Soft-4-Sale mají zajištěný neustálý přístup k aktuálním datům, ať už pracují na lokální síti, tedy v sídle firmy, nebo na satelitu mimo kancelář. Především obchodníci uvítají možnost přístupu k aktuálním datům při návštěvě zákazníka pro potřeby vytvoření nabídky, vystavení faktury, tisku ceníku nebo jiné obchodní příležitostí. Jedním kliknutím získáváte přehled o veškeré komunikaci (telefonní hovory, faxy, schůzky, emaily, dopisy), kterou jste s klientem kdy vedli.

9. DOKONALÁ PROVÁZANOST MODULŮ
Harmonie a modularita nejlépe charakterizují systém Soft-4-Sale. Modulární struktura systému umožňuje prokládat nejvhodnější řešení, která pak navíc daleko přesahují oblast samotného CRM (řízení vztahů se zákazníky). Uživatel tak pomocí jednoho kliku dosáhne i na řízení výroby, projektů, financí nebo marketingu a obchodu. Sada harmonicky provázaných modulů se dokáže přizpůsobit požadavkům i specialitám provozu Vaší firmy.

10. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Uživatelské rozhraní je moderní a intuitivní, čímž zjednodušuje práci koncového uživatele i administraci celého informačního systému.

11. ÚDRŽBA A PODPORA
Na systém Soft-4-Sale je od okamžiku jeho předání do rutinního provozu poskytován plný servis. Spočívá nejen v udržování provozuschopnosti, odstraňování chyb, ale i v bezprostřední reakci na organizační změny u zákazníka, v realizaci specifických vývojů a úprav podle jeho požadavků. Samozřejmostí je i poskytování hotline a konzultací nebo aktivní helpdesk portál.

12. OKAMŽITÁ IMPLEMENTACE
Snadná instalace výrazně snižuje náklady na implementaci a její délku. Přidáme-li k tomu možnost automatizace zálohovacích procesů a snadnou správu včetně vzdálené plochy, dostanete kvalitní produkt a profesionální služby v jednom.

13. SLUŽBY
Informační systém bez kvalitní podpory je jako auto bez servisní údržby. Mezi hlavní nabízené služby patří: školení, hot-line a podpora dalšího případného vývoje systému.
Základní podpora umožňuje obchodnímu partnerovi zadávat požadavky a dotazy související s provozem a funkcionalitou dodané aplikace. Možností, jak můžete zadávat Vaše dotazy, požadavky a přání, je hned několik: hot-line, e-mail, help-desk, … Záleží jen na Vás, který ze způsobů si zvolíte.

14. NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM
Informační systém Soft-4-Sale pojišťovnictví představuje "nečekaně komplexní CRM" řešení, které pomáhá řídit vztahy se zákazníky. V čem spočívá jeho nečekaná komplexnost? Systém umí řídit všechny hlavní procesy ve firmě! Jeho předností je schopnost dobře řídit proces získávání nových a udržení starých zákazníků. Rízení firmy je však téma mnohem širšího záběru. Rozsah dodávaného řešení je velmi komplexní: od marketingu k realizaci obchodních případů, od kalkulace pojistného až po zaúčtování vystavené faktury (přímé inkaso pojistného), od záznamu plánu času až k manažerským analýzám firemních procesů, od samostatného PC až po internetové řešení dostupné neomezeně. Všechno pohromadě potom tvoří jedno ucelené a přitom konfigurovatelné řešení.
http://www.mtj.cz/flash/s4s-kruh.html

15. PROCESNÍ POHLED
Procesní pohled na systém Soft-4-Sale Vám dává možnost vidět Soft-4-Sale jako nástroj pro řízení firemních procesů napříč celou Vaší společností. Od oslovení trhu a získávání nových zakázek, jejich realizaci až po komplexní řízení celé firmy včetně manažerského řízení.
Soft-4-Sale je systém modulový, to znamená, že jeho uživatelé mohou podle aktuální potřeby firmy skládat jednotlivé moduly a přizpůsobit systém požadavkům i specialitám provozu jejich firmy. Díky velké variabilitě a flexibilitě se ze systému Soft-4-Sale stává systém šitý na míru potřeb uživatelů.
http://www.mtj.cz/show.php?pic=s4s-procesy-big.jpg&tit=PROCESNÍ%20POHLED

16. UŽIVATELSKÝ POHLED
Systém Soft-4-Sale je určen převážně pro malé a střední firmy z oblasti obchodu a služeb. Mezi typické uživatele systému S4S patří obchodníci, manažeři, vedoucí pracovníci, administrativní pracovníci, ekonomové či účetní.

E-ŘEŠENÍ

E-řešení představuje skupinu aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná se o nadstavbové nástroje, jejichž cílem je pomoci Vám, uživatelům systému Soft-4-Sale, zviditelnit a prosadit Vaše produkty a služby na poli internetu s využitím nejmodernějších dostupných technologií a docílit tím zvýšení Vaší konkurenceschopnosti na trhu.


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů