| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Přehled základních druhů pojištění a finančních produktů

Průmyslová pojištění

Pojištění živelní - základní (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla), pojištění dalších živelních rizik (záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)
Pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, včetně odpovědnosti za výrobek
Pojištění odpovědnosti za škody provozovatele zdravotnického zařízení
Pojištění strojů a strojních zařízení
Pojištění požárního přerušení provozu
Pojištění strojního přerušení provozu
Pojištění elektronických zařízení
Pojištění stavebně montážní na všechna rizika
Pojištění věcí na všechna rizika
Pojištění vývozních kontraktů proti komerčním rizikům
Pojištění kontaminovaných výrobků
Pojištění ekologických škod
Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a managementu D&O
Pojištění filmů, kulturních a sportovních vystoupení, výstav
Pojištění motorových vozidel
Pojištění All Risk
Povinně - smluvní pojištění
Pojištění právní ochrany
Pojištění přepravy
Pojištění lodí
Pojištění plodin
Bankovní pojištění


Občanská pojištění

Pojištění budov a staveb
Pojištění domácností
Pojištění odpovědnosti za škodu


Pojištění osob

Životní pojištění, kapitálová pojištění
Manažerské kapitálové pojištění
Kolektivní pojištění
Důchodové pojištění
Pojištění vážných nemocí
Úrazové pojištění osob a úrazové pojištění profesionálních sportovců
Pojištění léčebných výloh


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů