| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Pojištění vozidel


 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění All Risk
 • Povinně - smluvní pojištění
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění EuroGAP - rozdíl mezi kupní cenou vozidla na faktuře a cenou obecnou v době pojistné události
 • Pojištění bodového hodnocení řidičů od Carlife Direct

Jak vybrat pojišťovnu

 1. podle základního jmění pojišťovny
 2. dostatečné zajištění (viz. výroční zpráva)
 3. nabídka bonusů (neboli slev)
 4. množství poboček a zastoupení
 5. jaké nabízí asistenční služby v ČR i v zahraničí
 6. rychlost plnění závazků
 7. vztah k zákazníkovi
 8. nabídka dalších typů pojištění
 9. cena pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Předmět pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na vozidla uvedená v sazebníku, pokud byla těmto vozidlům vydána SPZ anebo technický průkaz nebo jsou používána na veřejných komunikacích. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR.

Pojištění se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí poznávací značkou, nebo vozidla která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem mimo území ČR. Pojištění se dále nevztahuje na trolejbusy, sanitky zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky.

Podle zákona a prováděcího předpisu je nezbytné poskytnutí údajů o vozidle. Tyto údaje jsou uvedeny "velkém" technickém průkazu (TP) nebo osvědčení o TP, tzv. "malém" TP se složenkou nebo potvrzením o zaplacení pojištění odpovědnosti, kde je uveden objem válců v cm.


Předmětem úpravy zákona č. 56/2001 o registraci a vyřazování vozidla Sb. jsou:

a) registrace vozidel a vyřazování vozidel z registru;

b) tech. požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích;

c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a pohonné hmoty;

d) práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel;

e) práva a povinnosti stanice tech. kontroly a stanice měření emisí;

f) kontroly tech. stavu vozidel v provozu;

g) výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů