| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Další informace dle zákona č.170/2018 Sb.


Plnění povinností podle platných právních předpisů
 • §21, odst. 5, písm. a):
  • obchodní firma: SPOLEČNOST MV s.r.o.
  • sídlo: Molenburk 169, 67913 Vysočany
  • jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
   • Milan Vintr, jednatel (ve všech věcech), telefon: 603 813 603, mail: spolmv@spolmv.cz
  • jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé:
   • Zdeněk Ptáček - 031224PPZ
   • Mgr. Soňa Stránská
   • Mgr. Petr Ošlejšek - 085379PPZ
   • Jaroslav Navrátil - 032768PPZ
   • František Ostrovský - 149472PPZ
   • Karel Sehnal - 031646PPZ
   • Mgr. Zuzana Chaloupková - 031695PPZ
 • §21, odst. 5, písm. b):
  • SPOLEČNOST MV s r. o. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (022437PA, 022438PM
  • ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb/apljerrsdadúJERRS.QEB09.DIRECT FIND?p lang=cs)
 • §21, odst. 5, písm. c):
  • Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny
 • §21, odst. 5, písm. d):
  • Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
 • §21, odst. 5, písm. e):
  • Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1.3.1.).
  • Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu
 • §21, odst. 6, písm. a): pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu.
 • §21, odst. 6, písm. b): pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.
 • §21, odst. 6, písm. c): viz body 6. a 7.
 • §21, odst. 7: pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.
 • §21, odst. 8: Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.
 • §21, odst. 9: informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: http://www.spolmv.cz, resp. formou písemné zprávy.SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů