| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Kdo je to samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb.

Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění je nezávislý zprostředkovatel pojištění, který svoji činnost vykonává na základě plné moci, kterou obdrží od klienta, kterého zastupuje.

Spolupracuje s více pojišťovnami aby mohl vždy vybrat pro svého klienta tu nejvhodnější pojišťovnu i nejvhodnější pojistné krytí. Jeho hlavní činností je provést porovnání nabídek, ve kterých bere v úvahu nejen cenu pojištění, ale především rozsah nabízeného pojistného krytí a předpokládanou schopnost kvalitní likvidace pojistné události, která by z tohoto pojištění mohla vzniknout.

Je-li vybírána pojišťovna firmou sama, většinou osloví tři či pět pojišťoven, pokud neosloví jen jednu a to z důvodu složitosti a komplikovanosti produktů a jednotlivých nabídek.

V tomto směru je záběr samostatného zprostředkovatele mnohem širší a může tak třeba zajistit a vyjednat výhodnější rozsah a případně i cenu pojištění.

S rozvojem pojistného trhu je nabídka nových produktů pojišťoven tak veliká, že je nutné soustavně monitorovat pojistný trh a rychle reagovat na změny v nabízených produktech tak, aby klient vždy využíval skutečně optimální pojistný program a reagoval včas na nová rizika vzniklá legislativními změnami. To je pochopitelně záležitost náročná nejen na čas a finanční prostředky, ale i na odborné znalosti.

Zpřísnění kritérií pro činnost samostatného distributora ať již v požadavku prokázání majetku nebo v požadavku povinného pojištění profesní odpovědnosti znamená pro klienty jistou záruku věrohodnosti a solidnosti firmy, na kterou se obracejí.
Další významnou službou samostatného zprostředkovatele je servis klientům při likvidaci vzniklých pojistných událostí a je velice výhodná hned z několika hledisek:

  • vede k optimalizaci nákladů za pojištění díky optimálnímu výběru pojistitelů
  • zpracováním kvalitní analýzy se daří postihnout rizika, která klientovi hrozí
  • ušetří čas pracovníků klienta při zpracovávání podkladů a komunikaci s pojišťovnami
  • při sporných škodách hájí oprávněné nároky vyplývající z pojistných smluv.
  • rozsah těchto služeb provádí samostatný distributor zdarma
  • provize je vyplácena samostatnému distributorovi od pojišťoven se kterými klient uzavře pojistné smlouvy

Naše společnost snaží pro naše klienty výše uvedenými postupy zabezpečovat i služby v občanských pojištěních a stavebním spoření.
SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů