| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Jak na změnu pojišťovny

Pojistné období u většiny uzavřených smluv trvá 12 měsíců a stále ještě většině řidičů končí k 31.12. Nová smlouva však již nemusí být podepsána k 1. 1. nového roku, ale můžeme přejit kdykoliv v průběhu stávajícího pojistného období. Koncem října každého roku pojišťovny zveřejňují nové sazebníky povinného ručení pro příští rok, ani letošní rok nebude výjimkou. Pokud budete chtít pojišťovnu změnit, je třeba dodržet určitý postup.

Výpověď

Zašlete výpověď pojistné smlouvy na stávající pojišťovnu. Výpověď je třeba učinit písemně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis a také věta: "Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla č. ..... (číslo smlouvy), k datu …… (datum, ke kterému vám původní smlouva končí)."

Doklad o bezeškodním průběhu pojištění
Současně s výpovědí si zažádejte o potvrzení bezeškodného průběhu za minulý/minulé roky. Tento doklad budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy. Upozorňujeme řidiče, že i když z pojistné smlouvy byla čerpána určitá částka, nemusí to znamenat, že přichází o bonus. V některých případech jde o menší škody a pojišťovna bonus uzná (např. uhrazené přední sklo nemusí mít vliv na výši bonusu!).

Uzavření nové smlouvy

Do sedmi dnů po zániku původní smlouvy je třeba uzavřít smlouvu novou (v případě, konce pojistného období k 31.12. tedy do 7.1., ale i v tomto případě platí, že nepojištěné vozidlo na silnici nesmí!). Pokud toto majitel vozidla nesplní je povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní hrozí mu pokuta.

Potvrzení o nároku na bonus

K uzavření smlouvy je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Pokud potvrzení ještě v době uzavírání nové pojistky nemáte, nevadí. Většině pojišťoven stačí vaše čestné prohlášení s tím, že až potvrzení obdržíte, tak jej dodatečně doložíte. Zde je třeba ještě upozornit, že toto potvrzení od pojišťovny získáte až v okamžiku, kdy od Vás obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu!


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů